Vrijwilligerswerk wordt gedaan met diverse beweegredenen. De een wil iets betekenen voor de maatschappij, de ander kan niet thuiszitten. En